Tayin anahtarı ne demek ?

Deniz

Global Mod
Global Mod
Tayin anahtar, bir kisinin verilen bir goreve uygunluk derecesini olcmek icin kullanlan bir olcum teknigidir. Bu olcum teknigi, kisinin egitim, yetenek, beceri ve ozelliklerinden olusan bir profili belirleyerek, uygunluk seviyesinin belirlenmesini saglar. Tayin anahtar, genellikle cok onemli olmakla birlikte, aranan kisinin konumu ve gorevleri icin uygunluk derecesi belirlenmeden once uygulanr.

Tayin Anahtarnn Ozellikleri
Tayin anahtar, aranan kisinin ozelliklerini ve gorevleriyle uyumlu oldugunu gostermek icin kullanlan temel bir yontemdir. Bu yontem, aranan kisinin egitim, yetenek, beceri ve ozelliklerinden olusan bir profili belirleyerek, uyumunu olcmek icin kullanlr.

Egitim Aranan kisinin gorevleri ile uyumlu olmas icin aranan kisinin egitimi onemlidir. Ornegin, muhendislik pozisyonu icin aranan kisinin muhendislik alannda egitim almas gerekir.

Yetenek Aranan kisinin yetenekleri yeterli olmaldr. Ornegin, muhendislik pozisyonunda aranan kisinin matematik becerileri ve analiz yetenegi iyi olmaldr.

Beceri Beceri, aranan kisinin gorevlerini yerine getirebilmesi icin gerekli olan bilgi ve becerileri kapsar. Ornegin, muhendislik pozisyonunda aranan kisinin, CAD ve 3D tasarm becerileri olmaldr.

Ozellikler Aranan kisinin ozellikleri aranan kisinin gorevleri ile uyumlu olmaldr. Ornegin, muhendislik pozisyonunda aranan kisinin, problem cozme becerileri, karar verme becerileri ve iyi iletisim becerileri olmaldr.

Tayin anahtar, aranan kisinin gorevleriyle uyumlu olup olmadgn olcmek icin kullanlan temel bir tekniktir. Bu teknik, aranan kisinin egitim, yetenek, beceri ve ozelliklerinden olusan bir profili belirleyerek, uyumunun olculmesini saglar.